انگار هیچ لذتی بالاتر از لذت سلطه‌ی بر دیگران نیست. از حصار کوچک بسیاری خانواده‌ها بگیر تا رئیس فلان اداره و تا سلطه‌ی دیکتاتورها بر ملت‌هاشان، تا سطله‌ی ملتی بر ملت دیگر

حاصل: بوی جنگ، بوی باروت، بوی خون،

عجب دنیای نا امن و پر هزینه‌ای پدید آورده این لذتِ شومِ سلطه‌ی بر دیگران.