هوا روشن می‌شود

پیش از آنکه قابیل

دست هایش را

از خون هابیل شسته باشد

( اشرقت الارض بنور ربها و...)

 

پنجم آذر ماه 1388 مشهد