_________________________________

یلدای ما و میلاد مسیح

چه تفاوتی میان یلدای ما و میلاد مسیح وجود دارد، چرا مراسم یلدا در دوره‌ی ساسانیان در ایران وجود نداشت و به جای آن جشن سده بود؟ و چگونه بعد از اسلام جشن میلاد مسیح اندک اندک با جشن سده تلفیق شد و یلدای ایرانی را پدید آورد؟ این موضوع و برخی نکته‌ها در پیرامون آن، محتوای سخنرانی شب یلدای سال 1397 در مشهد بود

 -------------------

فایل صوتی: گذری بر تاریخ یلدا و میلاد مسیح

 

پس از سخنرانی قطعه‌ای موسیقی با سنتور توسط خانم خسروی اجرا شد:

اجرای قطعه‌ای با سنتور

_____________________________________________________________