شبنم، با همسرش محسن، بیشترین وقت و تلاش خود را صرف مدرسه‌ی طبیعت می‌کردند، شبنم مدتی بود که در لبه‌ی پرتگاه مرگ ایستاده بود این را خود می‌دانست اما چنان سرگرم فراهم آوردن زمینه‌های رشد برای کودکانِ مدرسه‌ی طبیعت بود که انگار چندان فرصت اندیشیدن به مرگ را نداشت.

این سخنرانی در مجلسی که به یاد او و به تاریخ 12 آذر ماه 97در مشهد برگزار شد ایراد شده است

فایل صوتی:سخنی به یاد شبنم

 لینک مدرسه طبیعت

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________