در این سخنرانی(یا در این نقد و برّسی) اشاره‌ای شده است به اینکه چرا لقبِ حاجی نزد بخشی از ایرانیان ناخوشایند و حتی نفرت‌انگیز است و نزد بخشی دیگر، به ویژه نزد صاحبان قدرت در حکومت‌های دینی لقبی با منزلت و با ارزش. در این سخنرانی بیشتر به سوابق تاریخیِ این دو رویکرد متضاد پرداخته‌ام.

فایل سخنرانی در فرمت mp3

 

_____________________________________________________________