سخنرانی در شب قدر (1395 شمسی) در مشهد ارائه شده است. ابراهیم به عنوان کهن‌الگوی پدر در تورات و قرآن. همچنین وجوه اشتراک و افتراق ابراهیم تورات با ابراهیم قرآن

فایل صوتی سخنرانی

سخنرانی دیگری در همین مورد در تهران و در محل دفتر نشریه‌ی چشم‌انداز ایران داشتم که متن مکتوب آن را در بخش (مقاله‌ها : تفاوت ابراهیم تورات با ابراهیم قرآن) آورده‌ام

_____________________________________________________________