در باره‌ی کلمه‌ی طیبه و کلمه‌ی خبیثه تا کنون چندین سخنرانی در تهران و مشهد ارائه کرده بودم همچنین در نوشته‌ها و سخنرانی‌های دیگر هم بارها به این موضوع اشاره نموده‌ام. فایل صوتی که در اینجا آورده‌ام یکی از آن سخنرانی‌ها است.

کلمه‌ی طیبه و کلمه‌ی خبیثه، دو واژه‌ی ظاهرا متفاوت نیست اما خاستگاه متفاوت دارد. مثلا کلمه‌ی آزادی یا کلمه‌ی عدالت، از زبان کسی که واقعا دغدغه‌ی آزادی و عدالت را دارد کلمه‌ی طیبه است اما همین واژگان از زبان کسی که برای تظاهر یا فریب دیگران آن را بیان می‌کند، کلمه‌ی خبیثه خواهد بود.

 فایل صوتی:  کلمه‌ی طیبه و کلمه‌ی خبیثه

برای آشنایی بیشتر با این موضوع می‌توانید از بخش فرهنگ واژگان اسم و کلمه‌ و حرف را هم ببینید

_____________________________________________________________