این سخنرانی احتمالا مربوط به قبل از سال 1390 است و تا حدود زیادی اشاره‌ای کلی به همان سلسله نوشته‌های "معناشناسی متن مقدس" است که در همین سایت منتشر شده است

 

فایل صوتی/چگونگی مواجهه با متن مقدس

_____________________________________________________________